Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστών και Πληροφορικής»

H παράδοση και παρουσίαση των εργασιών Ε2 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 ώρες 10:00 – 13:00 σε ανοικτή ακρόαση όπως περιγράφεται στις διαφάνειες του Μαθήματος 1 (βλ. Διαφάνεια «Αξιολόγηση Μαθήματος»).

Η τελική εξέταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 ώρες 10:00 – 12:00.

Διαφάνειες Μαθήματος: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Μάθημα 1

Μάθημα 2

Μάθημα 3

Μάθημα 4

Μάθημα 5

Μάθημα 6

Μάθημα 7

Μάθημα 8

Μάθημα 9