Εκπαίδευση εκτός Προγράμματος Σπουδών

Πολύ συχνά, το τμήμα διοργανώνει σε συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα διάφορα σεμινάρια με επίκαιρα θέματα που βοηθούν στον Επαγγελματικό προσανατολισμό των Φοιτητών. Επίσης, διοργανώνονται σύντομες σειρές προαιρετικών μαθημάτων σε συνεργασία με προσκεκλημένους καθηγητές από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Ενίσχυση Διατιθέμενης Βιβλιογραφίας – Θεσμός Πολλαπλής Βιβλιογραφίας

Το τμήμα συχνά προτείνει καταλόγους βιβλίων και περιοδικών για τα οποία γίνεται πρόταση αγοράς από τρέχοντα προγράμματα του τμήματος αλλά και από την διοίκηση του ιδρύματος. Οι κατάλογοι ανανεώνονται κάθε χρόνο με τις νεότερες εκδόσεις.

Αξιολόγηση Διδασκαλίας

Συμπλήρωση δελτίων αξιολόγησης της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας από τους σπουδαστές. Τα δελτία αξιολόγησης στην περίπτωση του μόνιμου Ε.Π. αποσκοπούν στην αποτίμηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του κάθε διδάσκοντος, με σκοπό την συνεχή βελτίωση τους, και για ατομική χρήση από τον διδάσκοντα. Τα δελτία αξιολόγησης που αφορούν το μη μόνιμο προσωπικό θα κατατίθενται στην γραμματεία του τμήματος και θα τίθενται στον ατομικό τους φάκελο.

Μύηση Σπουδαστών στην Έρευνα

Η δυνατότητα δημιουργίας ενός κλίματος ερευνητικών δραστηριοτήτων και επιστημονικής αναζήτησης είναι πολύ σημαντική σε οποιοδήποτε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σχετικά προτείνονται: Α) Παρότρυνση προς σπουδαστές και επιβλέποντες καθηγητές για πτυχιακές εργασίες ερευνητικού χαρακτήρα. Β) Παρουσίαση των καλύτερων εργασιών ερευνητικού χαρακτήρα στους σπουδαστές του τελευταίου έτους. Γ) Οργάνωση παρουσιάσεων από εταιρείες για ανοικτά προβλήματα έρευνας και ανάπτυξης. Μερικές από τις παρουσιάσεις μπορούν να υποστηριχθούν από το σύστημα τηλεκπαίδευσης. Δ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που ήδη εξελίσσονται σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Προώθηση Σύνθετων Εργασιών

Το τμήμα φροντίζει διαρκώς να υιοθετεί νέες διαδικασίες στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπόνηση σύνθετων εργασιών, επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων σχετικών με τον κλάδο, εξαγωγή θεωρίας από υποδειγματικές μελέτες περιπτώσεων, σεμινάρια κλπ). Επίσης σε συνεργασία με εταιρείες του χώρου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών επιδιώκεται η ενημέρωση-συμμετοχή των σπουδαστών σε προβλήματα της αγοράς και στη διαδικασία επιχειρηματικής επίλυσης τους. Στη διαδικασία αυτή, μπορούν να εμπλέκονται τόσο στελέχη του τμήματος όσο και στελέχη των επιχειρήσεων. Η ενέργεια αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της αυτενέργειας του σπουδαστή, στην ικανότητα του να αναζητά κατάλληλη βιβλιογραφία, και να αντιμετωπίζει σύνθετα προβλήματα.