Οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική Άσκησή (Π.Α.) τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφεται στον οδηγό Πρακτικής.

Κατά την αναζήτηση μίας θέσης μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα 600 που περιλαμβάνει εταιρείες που συνεργάστηκε το τμήμα κατά το παρελθόν.
Σημαντικό : Δεν πρέπει να περιορίζετε την αναζήτηση θέσης μόνο στον πίνακα 600 αλλά να συμβουλεύεστε και την ιστοσελίδα του προγράμματος ΑΤΛΑΣ  που είναι πληρέστερη από τον πίνακα 600.

Συνίσταται στους ενδιαφερόμενους για Π.Α. να μελετήσουν τις συχνές ερωτήσεις- κατηγορία Π.Α.  Εκεί θα βρουν απαντήσεις στις απορίες τους σχετικά με την Π.Α. αλλά (ενδεχομένως) και ιδέες σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχονται για Π.Α., π.χ. Πρακτική στο εξωτερικό.

Αν κάποιος σπουδαστής ΔΕΝ βρεί απάντηση στην απορία του στις συχνές ερωτήσεις, τότε μπορεί να αποστείλει email στον Δρ. Ελευθέριο Μωυσιάδη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο θέμα του email ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα συμπεριλαμβάνεται ή σειρά «praktiki», στο περιεχόμενο του email ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα συμπεριλαμβάνονται  τα ακόλουθα στοιχεία σπουδαστή: Όνομα, Επώνυμο, Α.Ε.Μ και τηλέφωνο επικοινωνίας (εφόσον υπάρχει).

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΔΑΣΤΑ επιδοτεί τον σπουδαστή και απαλλάσσει τον εργοδότη από την γραφειοκρατία. Ενημερωθείτε για τα κριτήρια (του τμήματος) επιλογής σπουδαστών για το ΔΑΣΤΑ. Ενημερωθείτε περαιτέρω από τις συχνές ερωτήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η νέα αίτηση για το πρόγραμμα ΔΑΣΤΑ είναι διαθέσιμη εδώ.