Οδηγίες ανάληψης Πρακτικής
1. Αν εισαχθήκατε από το 2013 και μετά κατεβάστε την Αίτηση Έγκρισης Πρακτικής
2. Αν εισαχθήκατε πριν το 2013 και μετά κατεβάστε την Αίτηση Έγκρισης Πρακτικής
3. Αν επιθυμείτε να χρηματοδοτηθεί η πρακτική σας από το ΕΣΠΑ, ενημερωθείτε για την διαδικασία και τις προθεσμίες από το Γραφείο Πρακτικής (http://work.teiemt.gr/, 2510462151)
4. Συμπληρώστε και στείλτε με mail την αίτησή σας στην γραμματεία. Κοινοποιήστε το email στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του τμήματος (dkara@cs.ihu.gr)
5. Αν η γραμματεία ελέγξει την αίτησή σας και πληρείται τις προϋποθέσεις θα σας χορηγήσει βεβαίωση ότι δικαιούστε να κάνετε πρακτική.
6. Βρείτε φορέα υποδοχής. Μπορείτε να αναζητήσετε φορέα υποδοχής στο https://atlas.grnet.gr/
7. Στείλτε στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης τα στοιχεία του φορέα υποδοχής μαζί με την βεβαίωση της γραμματείας μέσω mail.
8. Η γραμματεία θα ετοιμάσει την σύμβασή σας εις τριπλούν. Παραλάβετε την σύμβαση υπογράψτε την εσείς και ο υπεύθυνος του φορέα υποδοχής και επιστρέψτε την στην γραμματεία ώστε να την υπογράψει και ο πρόεδρος του τμήματος.
9. Παραλάβετε από την γραμματεία βιβλιάριο πρακτικής.
10. Ο φορέας υποδοχής θα πρέπει να προσκομίσει στο ΙΚΑ που ανήκει επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης, για χορήγηση «βιβλιαρίου» ενσήμων.
11. Ξεκινήστε την πρακτική σας την ημερομηνία που αναφέρεται στην σύμβαση.
12. Για την ολοκλήρωση της πρακτικής σας θα πρέπει να προσκομίσετε στην γραμματεία το βιβλιάριο πρακτικής συμπληρωμένο και επικυρωμένο αντίγραφο των ενσήμων.

Κριτήρια μοριοδότησης για ΕΣΠΑ