Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική Άσκησή (Π.Α.) τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφεται στον οδηγό Πρακτικής.

Κατά την αναζήτηση μίας θέσης μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα 600 που περιλαμβάνει εταιρείες που συνεργάστηκε το τμήμα κατά το παρελθόν.
Σημαντικό : Δεν πρέπει να περιορίζετε την αναζήτηση θέσης μόνο στον πίνακα 600 αλλά να συμβουλεύεστε και την ιστοσελίδα του προγράμματος ΑΤΛΑΣ που είναι πληρέστερη από τον πίνακα 600.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής, έχει ειδικές απορίες, παρακαλώ να αποστείλει email στον Δρ. Ελευθέριο Μωυσιάδη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο θέμα του email ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα συμπεριλαμβάνεται ή σειρά «praktiki», στο περιεχόμενο του email ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία φοιτητή: Όνομα, Επώνυμο, Α.Ε.Μ και τηλέφωνο επικοινωνίας (εφόσον υπάρχει).

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΔΑΣΤΑ επιδοτεί τον φοιτητή και απαλλάσσει τον εργοδότη από την γραφειοκρατία. Ενημερωθείτε για τα κριτήρια (του τμήματος) επιλογής φοιτητών για το ΔΑΣΤΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η νέα αίτηση για το πρόγραμμα ΔΑΣΤΑ είναι διαθέσιμη εδώ.