Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων

α) Πληροφορικής,
β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης,
δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
ε) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
στ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
ζ) Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
η) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων,
θ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι).