1. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το έτος 2021-2022 είναι το εξής:

___________________________________________________________________________________________________________________
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021 (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2021-2022) Δευτέρα 30/08/2021 – Παρασκευή 17/09/2021.

___________________________________________________________________________________________________________________
Χειμερινό Εξάμηνο 2021 – 2022 (13 εβδομάδες μαθημάτων):

__ Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 11/10/2021

__ Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 21/01/2022

__ Εξετάσεις εργαστηρίωv ( αvαπληρώσεις μαθημάτωv) Δευτέρα 24/01/2022 – Παρασκευή 28/01/2022

__ Εξεταστική περίοδος (3 εβδομάδες) Δευτέρα 31/01/2022 – Παρασκευή 18/02/2022

___________________________________________________________________________________________________________________
Εαρινό Εξάμηνο 2021 – 2022 (13 εβδομάδες μαθημάτων):

__ Έvαρξη μαθημάτωv Δευτέρα 21/2/2022

__ Λήξη μαθημάτωv Παρασκευή 3/6/2022

__ Εξετάσεις εργαστηρίωv (αvαπληρώσεις μαθημάτωv) Δευτέρα 6/6/2022 – Παρασκευή 10/6/2022

__ Εξεταστική περίοδος (3 εβδομάδες ) Tρίτη 14/06/2022 – Δευτέρα 1/7/2022

___________________________________________________________________________________________________________________
__ Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2022 (χειμεριvού και εαρινού εξαμήνου 2021-2022) Δευτέρα 29/8/2022 – Παρασκευή 16/9/2022

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
2. Κατά την διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις:

Α) Χειμεριvό εξάμηvο

Εθνική εορτή 28η Οκτωβρίου 2021
Επέτειος Εξέγερσης του Πολυτεχνείου 17 Νοεμβρίου 2021
Διακοπές Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου 2021 έως 6 Ιανουαρίου 2022

___________________________________________________________________________________________________________________
B) Εαριvό εξάμηvο

Καθαρή Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022
Εθνική εορτή 25 Μαρτίου 2022
Διακοπές Πάσχα 16 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2022
Αγίου Πνεύματος 13 Ιουνίου 2022

___________________________________________________________________________________________________________________
Γ) Δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις κατά τις τοπικές εορτές και αργίες στις έδρες των Τμημάτων και Σχολών των κόμβων

Κατερίνη 16 Οκτωβρίου 2021 Απελευθέρωση της πόλης
Θεσσαλονίκη 26 Οκτωβρίου 2021 Θρησκευτική Εορτή Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της πόλης.
Δράμα 4 Δεκεμβρίου 2021 Θρησκευτική Εορτή Αγίας Βαρβάρας Πολιούχου της πόλης.
Κιλκίς 21 Ιουνίου 2022 Απελευθέρωση του Κιλκίς
Καβάλα, Σέρρες 29 Ιουνίου 2022 Θρησκευτική Εορτή Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Διδυμότειχο 18 Ιανουαρίου 2022 Θρησκευτική Εορτή Αγίου Αθανασίου Πολιούχου της πόλης