Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Βάσει της απόφασης της Συγκλήτου (Απόσπασμα Πράξης 16ης/13-07-2017, Θέμα 1) το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έχει  ως ακολούθως:

Δραστηριότητα Έναρξη Λήξη
Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου
20.10.2017 05.11.2017
Δηλώσεις Εργαστηρίων Χειμερινού Εξαμήνου
Έναρξη – Λήξη μαθημάτων
02.10.2017 12.01.2018
Α΄Εξεταστική Περίοδος
22.01.2018
09.02.2018
Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
Δηλώσεις Εργαστηρίων Εαρινού Εξαμήνου
Θα καθοριστεί Θα καθοριστεί
Έναρξη – Λήξη μαθημάτων
20.02.2018
01.06.2018
Α΄Εξεταστική Περίοδος
11.06.2018
29.06.2018
Β” Εξεταστική Περίοδος
03.09.2018
21.09.2018
Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών
Θα καθοριστεί Θα καθοριστεί

Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων μαθήματα και εξετάσεις δεν διεξάγονται τις επίσημες εορτές και διακοπές που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος.

Οι ημέρες αργίας ορίζονται ως εξής:
(Σάββατο 28η Οκτωβρίου 2017 Εθνική Εορτή), Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 Εξέγερση του Πολυτεχνείου, Διακοπές Χριστουγέννων (από Δευτέρα 25/12/2017 έως και Παρασκευή 05/01/2018), (Σάββατο 06/01/2018 Θεοφάνια), Τρίτη 30/01/2018 Αγίων Τριών Ιεραρχών, Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018, (Κυριακή 25η Μαρτίου 2018 Εθνική Εορτή), Διακοπές Πάσχα (από Δευτέρα 02/04/2018 έως και Παρασκευή 13/04/2018).

Όταν η αργία συμπίπτει με ημέρα της εξεταστικής περιόδου τότε παρατείνεται η σχετική περίοδος.