Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Βάσει της απόφασης της Συγκλήτου (Πράξη 1ης/19-01-2017, Θέμα 1) το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έχει  ως ακολούθως:

Δραστηριότητα Έναρξη Λήξη
Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου
26.09.2016
02.10.2016
Δηλώσεις Εργαστηρίων Χειμερινού Εξαμήνου
Έναρξη – Λήξη μαθημάτων
03.10.2016 27.01.2017
Α΄Εξεταστική Περίοδος
31.01.2017
17.02.2017
Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
20.02.2017
26.02.2017
Δηλώσεις Εργαστηρίων Εαρινού Εξαμήνου
Θα καθοριστεί Θα καθοριστεί
Έναρξη – Λήξη μαθημάτων
28.02.2017
09.06.2017
Α΄Εξεταστική Περίοδος
12.06.2017
30.06.2017
Β” Εξεταστική Περίοδος
04.09.2017
23.09.2017
Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών
Θα καθοριστεί Θα καθοριστεί

Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων μαθήματα και εξετάσεις δεν διεξάγονται τις επίσημες εορτές και διακοπές που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος.

Οι ημέρες αργίας ορίζονται ως εξής:
28 Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου, Διακοπές Χριστουγέννων (από 23/12 έως και 05/01), 30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών), Καθαρά Δευτέρα (27/2/2017),  Διακοπές Πάσχα (από 10/04 έως και 21/04), 1 Μαίου, Αγίου Πνεύματος (05 Ιουνίου, τοπική εορτή).
Όταν η αργία συμπίπτει με ημέρα της εξεταστικής περιόδου τότε παρατείνεται η σχετική περίοδος.