1. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το έτος 2020-2021 είναι το εξής:

___________________________________________________________________________________________________________________
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020 (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2019-2020) 1-9-2020 έως 21-9-2020.

___________________________________________________________________________________________________________________
Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021 (13 εβδομάδες μαθημάτων):

__ Έναρξη μαθημάτων: 28-9-2020

__ Λήξη μαθημάτων: 8-1-2021

__ Εξετάσεις εργαστηρίωv ( αvαπληρώσεις μαθημάτωv) 11-1-2021 έως 15-1-2021

__ Εξεταστική περίοδος (3 εβδομάδες) 27-1-2021 έως 16-2-2021

___________________________________________________________________________________________________________________
Εαρινό Εξάμηνο 2020 – 2021 (13 εβδομάδες μαθημάτων):

__ Έvαρξη μαθημάτωv 22-2-2021

__ Λήξη μαθημάτωv 4-6-2021

__ Εξετάσεις εργαστηρίωv (αvαπληρώσεις μαθημάτωv) 7-6-2021 έως 11-6-2021

__ Εξεταστική περίοδος (3 εβδομάδες ) 14-6-2021 έως 5-7-2021

___________________________________________________________________________________________________________________
__ Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021 (χειμεριvού και εαρινού εξαμήνου 2020-2021) 30-8-2021 έως 17-9-2021

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
2. Κατά την διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις:

Α) Χειμεριvό εξάμηvο

Εθνική εορτή, 28η Οκτωβρίου 2020

Επέτειος της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου 2020

Διακοπές Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου 2020 έως 6 Ιανουαρίου 2021

___________________________________________________________________________________________________________________
B) Εαριvό εξάμηvο

Καθαρή Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2021

Εθνική εορτή, 25 Μαρτίου 2021

Διακοπές Πάσχα, 24 Απριλίου έως 9 ΜαΊου 2021

Αγίου Πνευματος, 21 Ιουνίου 2021

___________________________________________________________________________________________________________________
Γ) Δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις κατά τις τοπικές εορτές και αργίες στις έδρες των Τμημάτων και Σχολών των κόμβων

α) Κατερίνη, 16 0κτω8ρίου 2020, Απελευθέρωση της πόλης

β) Θεσσαλονίκη, 26 Οκτω8ρίου 2020, Εορτή Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της πόλης.

γ) Δράμα, 4 Δεκεμ8ρίου 2020, Εορτή Αγίας Βαρ8άρας Πολιούχου της πόλης.

δ) Κιλκίς, 21 Ιουνίου 2021, Απελευθέρωση του Κιλκίς

ε) Καβάλα, Σέρρες, 29 Ιουνίου 2021, Εορτή Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

στ) Διδυμότειχο 18 Ιανουαρίου 2021, Εορτή Αγίου Αθανασίου, Πολιούχου της πόλης