Στo Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής λειτουργούν τα παρακάτω Εργαστήρια:

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Στο εργαστήριο αυτό, υλοποιούνται οι ασκήσεις των μαθημάτων Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα.

Το εργαστήριο διαθέτει 20 σταθμούς εργασίας με 22 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (4 υπολογιστές Intel i5 3,4GHz 4Core 4 GB Ram και 17 υπολογιστές Intel Core2duo 3GHz 2GB Ram) και φορτωμένα προγράμματα προσομοίωσης για τις εργαστηριακές ασκήσεις (PSpice
και Circuit Maker). Σε κάθε σταθμό εργασίας, παρέχεται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα ράστερ ή διάτρητη πλακέτα υλοποίησης κυκλωμάτων, όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και υλικά για την κατασκευή των κυκλωμάτων αυτών ( αντιστάσεις, πυκνωτές, δίοδοι,
τρανζίστορς, ολοκληρωμένα κυκλώματα, καλώδια κλπ), καθώς επίσης , κάθε σταθμός εργασίας , είναι εξοπλισμένος και με τα αντίστοιχα όργανα παροχής διαφόρων σημάτων, παροχής τάσεων, όργανα μετρήσεων διαφόρων ηλεκτρικών μεγεθών και όργανα απεικόνισης αποτελεσμάτων, όπως μία γεννήτρια παραγωγής σημάτων (Function generator TTi TG315), ένα διπλό DC τροφοδοτικό (TTi EL 302D DUAL), ένα AC τροφοδοτικό 2Χ6V/2A, ένα ψηφιακό πολύμετρο (TTi 1604 Count) κι ένα ψηφιακό παλμογράφο δύο καναλιών (Tektronix TDS 1001B)

Το εργαστήριο επίσης διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον διδάσκοντα, σταθερό ασπροπίνακα, βιντεοπροβολέα και 30 σε αριθμό καθίσματα με μπράτσο για διδασκαλία –διαλέξεις – παρουσιάσεις.

Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Μικροεπεξεργαστών

Στο εργαστήριο αυτό, υλοποιούνται οι ασκήσεις των μαθημάτων: Ψηφιακά Συστήματα, Συστήματα Μικροϋπολογιστών, Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης και Ενσωματωμένα Συστήματα.

Το εργαστήριο διαθέτει 28 σταθμούς εργασίας με 28 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (AMD Athlon 64bit 4Core 2,8 MHz) και φορτωμένα προγράμματα προσομοίωσης για κάθε σταθμό, το Circuit Maker για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Ψηφιακά Συστήματα, το Altera max+plus II και το αναπτυξιακό σύστημα Development and Education Board DE2 της Altera για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Προηγμένες εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης, το πρόγραμμα easy 68K και το αναπτυξιακό σύστημα Flite 68000-MKII για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Συστήματα Μικροϋπολογιστών και το αναπτυξιακό σύστημα STK 500 για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα.
Το εργαστήριο επίσης διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον διδάσκοντα, σταθερό ασπροπίνακα, βιντεοπροβολέα και 18 θρανία με 36 καθίσματα για διδασκαλία – διαλέξεις – παρουσιάσεις.

Εργαστήριο Ρομποτικής

Στο εργαστήριο αυτό υλοποιούνται οι ασκήσεις του μαθήματος της Ρομποτικής και των συναφών μαθημάτων, όπως Κινούμενα ρομπότ και Εφαρμογές.

 Το εργαστήριο διαθέτει 22 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Intel i5 3,4GHz 4Core 4 GB Ram), τρείς ρομποτικούς σταθμούς (ρομποτικοί βραχίονες) SCORBOT ER 5 PLUS της INTELITEK, μια μεταφορική ταινία, έναν controller PLC για τη μεταφορική ταινία, μια φρέζα CNC και έναν εκτυπωτή Lexmark.

Το εργαστήριο επίσης διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον διδάσκοντα, σταθερό ασπροπίνακα, διαδραστικό πίνακα και βιντεοπροβολέα.

Εργαστήριο Τηλεματικής

Στο εργαστήριο αυτό, υλοποιούνται οι ασκήσεις των μαθημάτων: Θεωρίες Μάθησης και Διδασκαλίας της Πληροφορικής, Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη, Λογική και Λογικός Προγραμματισμός, και Αναγνώριση Προτύπων.

Το εργαστήριο διαθέτει 17 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (AMD Athlon 64bit 4Core 2,8 MHz), με τα προγράμματα Matlab και Notepad++ για τις αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις.

Το εργαστήριο επίσης διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον διδάσκοντα, βιντεοπροβολέα, ασπροπίνακα, διαδραστικό πίνακα καθώς και μόνιμα εγκατεστημένη κάμερα υψηλής ευκρίνειας για την καταγραφή βιντεοδιαλέξεων και την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου.

Εργαστήριο Προγραμματισμού Υπολογιστικών Συστημάτων

Το εργαστήριο διαθέτει 24 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (AMD Athlon 64bit 4Core 2,8 MHz), και επιπλέον, ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον διδάσκοντα, βιντεοπροβολέα, διαδραστικό πίνακα, έναν εκτυπωτή Lexmarkκι έναν εκτυπωτή Samsung.

Εργαστήριο Windows I

Το εργαστήριο διαθέτει 25 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (AMD Athlon 64bit 4Core 2,8 MHz), ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον διδάσκοντα, βιντεοπροβολέα, ασπροπίνακα, και έναν εκτυπωτή Lexmark.

Εργαστήριο Windows II

Το εργαστήριο διαθέτει 28 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Intel Core2duo 2,6 GHz 2GB Ram), ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον διδάσκοντα, βιντεοπροβολέα, ασπροπίνακα, και έναν εκτυπωτή Lexmark.

Στα εργαστήρια ΕΠΥΣ, WINDOWS I, WINDOWS II, γίνονται οι εργαστηριακές ασκήσεις όλων των μαθημάτων που έχουν σχέση με τον προγραμματισμό (Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Τεχνικές Προγραμματισμού, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός κ.α.), οι εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων έχουν σχέση με τα Δίκτυα (Δίκτυα Υπολογιστών, Προστασία και Ασφάλεια Δικτύων, Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου) καθώς επίσης και οι εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων, Διαχείριση Ποιότητας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Σήματα και Συστήματα. Τα αντίστοιχα προγράμματα για τις παραπάνω ασκήσεις είναι τα: Visual Studio, Cuda, Matlab, NetBeans, Codeblocks, CCNA, AutoCad, SecondLife, Builder, Cisco Packet Tracer, minilamb.

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής αριθμοί δύο χώρους, όπου διδάσκονται τα θεωρητικά μαθήματα:

Αίθουσα Διδασκαλίας Α1

Η αίθουσα διαθέτει 112 αμφιθεατρικά καθίσματα και 10 καθίσματα με μπράτσο, ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον διδάσκοντα, ασπροπίνακα, ηχητική εγκατάσταση με δύο μικρόφωνα, μία κονσόλα – μίκτη, τέσσερα ηχεία κι έναν  βιντεοπροβολέα.

Αίθουσα Διδασκαλίας Α2

Η αίθουσα διαθέτει 77 αμφιθεατρικά καθίσματα και 5 καθίσματα με μπράτσο, ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον διδάσκοντα, ασπροπίνακα κι βιντεοπροβολέα.