Παρακαλώ πολύ όλοι οι φοιτητές που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής και ιδιαίτερα αυτοί που δεν κατάφεραν να έλθουν στην ενημέρωση στις 2/10/2019 στην Αίθουσα Α1 να διαβάσουν άμεσα και προσεκτικά το κείμενο που επισυνάπτεται και αφορά θέματα που σχετίζονται με τη φοίτησή τους για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, το μάθημα «Επιστημονικός Υπολογισμός», τις αντιστοιχίες των μαθημάτων των δύο προγραμμάτων σπουδών και τις προϋποθέσεις για τη λήψη τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής.

Ο Πρόεδρος