Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στέργιος Παπαδημητρίου

Τακτικός καθηγητής

2510 462323
sterg@teikav.edu.gr
http://infoman.teikav.edu.gr/~stpapad/
Β 121

Βασίλειος Μαρδύρης

Επίκουρος καθηγητής

2510 462183
mardiris@teikav.edu.gr
ΒΕ 9

Φώτιος Παναγιωτόπουλος

ΕΔΙΠ

2510 462314
fpanag@teikav.edu.gr
B 18

Τμήμα Λογιστικής

Αναστάσιος Καρασαββόγλου

Τακτικός καθηγητής

2510 462193
akarasa@teiemt.gr
ΧΒΔ 122

Γιαννούλα Φλώρου

Τακτική Καθηγήτρια

2510 462158
gflorou@teikav.edu.gr
ΧΒΔ 136

Παύλος Δελιάς

Επίκουρος καθηγητής

2510 462368
pdelias@teikav.edu.gr
http://pavlosdeliassite.wordpress.com/
Office No14, SDO building

Σταύρος Βαλσαμίδης

Επίκουρος Καθηγητής

2510 462370
svalsam@teikav.edu.gr
Tall 2 1

Tμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου

και Φυσικού Αερίου

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(εκτός ΤΕΙ ΑΜΘ)

Ευμορφία Πανουργιά

Επίκουρη Καθηγήτρια

2510 462196
epanourg@teikav.edu.gr
ΧΒΔ 1 38

Ευάγγελος Νικολαρόπουλος

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

0049 7031 463 2259
0049 7031 463 2944
0049 160 70 82 126
evangelos.nikolaropoulos@philips.com