ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εργ. Ομάδες

Οι εργαστηριακές ομάδες για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ επισυνάπτονται στον παρακάτω σύνδεσμο (Προσοχή στις αλλαγές νέα έκδοση):
Εργαστηριακές Ομάδες

Οι Διδάσκοντες του μαθήματος