Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου – Δηλώσεις Εργαστηρίων

Οι δηλώσεις τνων εργαστηρίων θα γίνουν στην πλατφόρμα https://labs.teiemt.gr μέχρι και την Τετάρτη 20/2. Την Πέμπτη 21/2 και ώρα 11:00 θα οριστικοποιηθούν τα τμήματα.
Κ.Ράντος