Εγγραφή στο εργαστήριο «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων», να δηλώσουν μέχρι την Κυριακή 24/2 το τμήμα του εργαστηρίου στο οποίο θέλουν να συμμετάσχουν, στην φόρμα.

Τα τελικά τμήματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 25/2, ενώ η έναρξη του εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 26/2.

Σημείωση: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστήριο θα δώσουν μόνον τελική εξέταση (συμπληρώστε στην φόρμα την επιλογή «ΤΕΛΙΚΗ»).

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας