Δηλώσεις Εργαστηρίων – Ενσωματωμένα Συστήματα – Προηγμένες Εφ. Ψηφιακής Σχεδίασης

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη των ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ενσωματωμένα Συστήματα – Προηγμένες Εφ. Ψηφιακής Σχεδίασης ξεκίνησε σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 18-02-2019.

Η δήλωση της ομάδας εργαστηρίου θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα https://labs.teiemt.gr/StudentWebApp/

Τα Εργαστήρια θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα (αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές) σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος.

Τα μαθήματα Θεωρίας θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα.