Έναρξη αιτήσεων Εαρινού εξαμήνου 2023-2024 πρακτικής ΕΣΠΑ

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε τις ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το Εαρινό εξάμηνο 2023-2024.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων φοιτητών/τριων: 15/02/2024 – 29/02/2024

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι φοιτητές/τριες μπορούν να συνδέονται στο παρακάτω url:

https://praktiki.ihu.gr/crm/

και για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα της Π.Α. ΕΣΠΑ. στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ: http://work.emt.ihu.gr/index.php/announcements/544-2023-2031
Ανακοινώσεις Site: http://work.emt.ihu.gr/index.php/announcements