ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η εταιρεία DIAXON ABEE, θυγατρική του ομίλου ΕΛ. ΠΕ. και με διεύθυνση στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής, προσφέρει εξάμηνη πρακτική άσκηση σε ένα φοιτητή ή φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε από την κα. Λουλουδοπούλου Ελένη στο τηλέφωνο: 25310 82379.