Μαθήματα Θεωρίας ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 19/11 και τις ώρες 13:00 π.μ. – 15:00 π.μ. δεν θα γίνει η Θεωρία του μαθήματος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές. Μετά τις αλλαγές του προγράμματος το μάθημα Θεωρίας είναι κάθε Δευτέρα 13:00π.μ.–15:00π.μ..