Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου 2018

Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου 2018

Παρακαλώ ενημερωθείτε για κάποιες μικρές αλλαγές που έγιναν στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19 από το επισυναπτόμενο αρχείο. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη Δευτέρα 19/11/2018.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Δρ. Θεόδωρος Παχίδης