Μεταπτυχιακό Μάθημα «Υπολογιστική Νοημοσύνη»

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστών και Πληροφορικής»

Μάθημα 1:

Μάθημα 2:

Μάθημα 3:

Μάθημα 4:

Μάθημα 5:

Μάθημα 6:

Μάθημα 7α:

Μάθημα 7β:

Μάθημα 8:

Μάθημα 9: