Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού – Ασκήσεις Πράξης

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού – Ασκήσεις Πράξης

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού ότι δεν θα γίνουν οι Ασκήσεις Πράξης σήμερα Τετάρτη 7/10 στις 17:00 – 19:00 λόγω απουσίας του διδάσκοντα. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν με καινούρια ανακοίνωση για την ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος.
Ο Διδάσκων
Δρ. Θεόδωρος Παχίδης