Δίκτυα Υπολογιστών – Τμήματα Εργαστηρίου

Δίκτυα Υπολογιστών – Τμήματα Εργαστηρίου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δουν στον σύνδεσμο https://goo.gl/02uOMT το τμήμα στο οποίο θα συμμετάσχουν και να μελετήσουν τους κανόνες διεξαγωγής του εργαστηρίου που υπάρχουν στο ίδιο αρχείο.
Κ.Ράντος