ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε)

ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε)

Το εργαστήριο του μαθηματος ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ πραγματοποιείται καθε Τετάρτη 10:00-12:00 στο εργαστηριο ψηφιακών-μικρουπολογιστικών συστημάτων. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο το δηλώνουν στην ακόλουθη φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/19ibf-3B48_96tVryTQEL8FD3Ksmzq880ISjh3s6muwc/viewform?usp=send_form