Ζητούνται φοιτητές/τριες για:

Δημιουργία εφαρμογής οδηγού πλοήγησης στο ΤΕΙ και τη Καβάλα και πληροφορική εφαρμογή υποστήριξης φοιτητικών αιτημάτων, στο πλαίσιο φοιτητικού διαγωνισμού καινοτομίας S.CO.IN.. Η ομάδα, η οποία θα υλοποιήσει την πιο άρτια εφαρμογή θα κερδίσει έπαθλο. Ζητούνται άτομα που να γνωρίζουν το αντικείμενο ή να έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Για επικοινωνία:Georgedimitriou11@gmail.com