ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η προγραμματισμένη για τις 29/3 θεωρία του μαθήματος δε θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτης επαγγελματικής υποχρέωσης του διδάσκοντα.
Κ.Ράντος