ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων στο Κατάστημά μας για πρακτική άσκηση σπουδαστών.

Τηλ. Επικοινωνίας 25210 58460, 58461 ΚΙΝ.6943029800

ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 360
ΤΗΛ.25210 58460 FAX 2521031401
Kampakis.Christos@atticabank.gr