Ζήτηση για πρακτική Άσκηση

Η εταιρεία μας στοχεύει στην προσέλκυση φοιτητών, ώστε να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας
και να εξειδικευτούν στον τομέα ενδιαφέροντος τους μέσα σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.

Αυτή την περίοδο αναζητά φοιτητές για να απασχοληθούν, στο πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής
τους άσκησης, στο Τεχνικό Τμήμα και στο Τμήμα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών χαρτών.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής,
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε όπως βρείτε στο site μας την λεπτομερή παρουσίαση της εταιρείας μας: www.srhmar.com.

SRH Marine S.A. |www.srhmar.com|
Head Office: 17-19 Gravias, 18545 Piraeus | Landline: +30 210 411 0260 | Fax: +30 210 417 7784
Branch Office: 86 Fragklinou Rousvelt, Petra Business Center, 4th Floor, 3011 Limassol, Cyprus