ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2, 16, 25, 35 ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΑΖΥ ΜΟΥ (πχ ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ) ΚΑΘΩΣ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ