«Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος»,

Παρακαλώ πολύ ανοίξτε και διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο.