Θέση Πρακτικής Άσκησης

Ενδιαφερόμαστε να απασχολήσουμε έναν φοιτητή τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής για την άσκηση της πρακτικής του στην εταιρεία μας. Βασική προϋπόθεση η γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γερμανικά) και η εντοπιότητα (από την περιφέρεια Καβάλας).

Θα προτιμηθεί άντρας λόγω της φύσεως και περιβάλλοντος χώρου της εργασίας (χώρος βιομηχ. παραγωγής).

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο προσωπικού κα. Μακαρονάκη Ζωή.

Με εκτίμηση,

Νίκος Σαμπρής
Υπ. Μηχανογράφησης

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Αμυγδαλεώνας 64012
Καβάλα
Τηλ. 2510 391706
admin@thermoplastiki.gr