Εξέταση Προηγμένων Τεχνολoγιών Κινητών Τηλεφώνων

Καλούνται οι ακόλουθες Ομάδες οι οποίες eχουν ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ καταθέσει τα σχετικά project, να προβούν στην παρουσίαση τους στα πλαίσια της εξέτασης του μαθήματος στην αίθουσα του Εργαστηρίου Τηλεματικής στις 15.00 την Τρίτη 5/2/2019.
ΟΜΑΔΕΣ
1,3, 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17

Μέσος Χρόνος παρουσίασης 10-15 min
Στα πλαίσια της παρουσίασης ΔΕΝ χρειαζεται Power Point αλλά η απόδειξη λειτουργικότητας της εφαρμογής