Θεωριες Μαθησης 27 Μαρτιου

Λόγω της 2ης συνάντησης του Διαγωνισμού καινοτομίας SCOIN την Τρίτη 27 Μαρτίου στην Α1, η θεωρία του Μαθήματος Θεωριών Μάθησης θα ξεκινήσει στις 9.10 π.μ.