Γραφικά Υπολογιστών

Γραφικά Υπολογιστών

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του 6ου εξαμήνου «Γραφικά Υπολογιστών» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28/3/2018 λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά το Πάσχα μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα.