Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας» ότι την Τρίτη 27/3/2018 η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει στις 11:00 αντί για τις 10:00 λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα.
Ο Διδάσκων