Θεωρία «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών»

Η θεωρία του μαθήματος που είναι προγραμματισμένη για τις 13/11 και ώρα 12:00 αναβάλλεται λόγω εκτάκτων διοικητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντος.
Κ.Ράντος