Προσωρινή αλλαγή αίθουσας για το μάθημα Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ

Το μάθημα της Τετάρτης 15/11 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Τηλεματικής, ώρα 15:00-18:00.