Τελική εξέταση Εργαστηρίου Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

Η τελική εξέταση για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών στο εργαστήριο Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ τις ακόλουθες ώρες:
11:00-12:00 από ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έως ΜΠΟΥΡΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
12:00-13:00 από ΠΈΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έως ΧΑΙΤΑ ΤΟΥΜΑΗ