Τελική εξέταση εργαστηρίου «Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου»

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6/6/2022, και ώρες 9:00-10:00 και 10:00-11:00, στο εργαστήριο ¨Δικτύων και Προγραμματισμού Υπολογιστικών Συστημάτων».
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο https://courses.cs.ihu.gr από τις 26/5/2022 και μέχρι και τις 3/6/2022.