Τελική εξέταση Εργαστήριο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.
Η ύλη της εξέτασης είναι το σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων.
Οι φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν στην εξέταση σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή σε τμήματα.

ΤΕΛΙΚΗ_ΕΞΕΤΑΣΗ_TMHMATA_Συστήματα Μικρουπολογιστών_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν έγκαιρα στο χώρο του εργαστηρίου για την εξέταση και αυστηρά στην ώρα τους.