Εισαγωγή στον Προγραμματισμό – Εξέταση – Τελική εξέταση

Λόγω της αναστολής των μαθημάτων της προηγούμενης εβδομάδας οι εξετάσεις για το εργαστήριο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό για τα τμήματα της Τετάρτης και της Τελικής εξέτασης διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Τα τμήματα Ε1 έως Ε6 της Τετάρτης με τον κ. Καζανίδη θα εξεταστούν την Τετάρτη 16/01/2019 στην ώρα τους στο εργ. WIN I

Οι φοιτητές που έχουν το μάθημα για τελική εξέταση θα προσέλθουν την Τετάρτη 16/01/2019 στις 16.00 (και όχι στις 14.00 όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά) στο εργ. WIN I.