Τελική Εξέταση Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019.
Η ύλη της εξέτασης είναι το σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων.
Οι φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν στην εξέταση σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή σε τμήματα.

ΤΕΛΙΚΗ_ΕΞΕΤΑΣΗ_TMHMATA_Ψηφιακά Συστήματα_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν έγκαιρα στο χώρο του εργαστηρίου για την εξέταση και αυστηρά στην ώρα τους.