ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το εργαστήριο δε θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή, 30/3, λόγω απουσίας του διδάσκοντα.
Κ.Ράντος