(ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής) – Δηλώσεις Ομάδων Εργαστηρίων – Προς Ενημέρωση

Στην πλατφόρμα https://courses.cs.ihu.gr έχουν ενεργοποιηθεί προς δήλωση ομάδων τα ακόλουθα Μαθήματα μέχρι και την Παρασκευή 4/10:

306ΕΥΥΚ-Ε ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ε
504ΕΥΥΚ-Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε
503ΕΥΥΚ-Ε ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ε
702ΕΔΥΑ-Ε ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ-Ε
105ΓΥΥΚ-Ε ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ-Ε
305ΕΥΥΚ-Ε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-Ε
104ΓΥΥΚ-Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ-Ε
303ΕΥΥΚ-Ε ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε
704ΕΔΥΒ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
102ΓΥΥΚ-Ε ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε
710ΕΔΕΧ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ Η/Υ

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαβάζετε τις επι μέρους ανακοινώσεις των υπεύθυνων καθηγητών για κάθε μάθημα.

Παρακαλώ πολύ να μη δηλώσετε ομάδα παρακολούθησης για μάθημα που δε θα παρακολουθήσετε.

Με εκτίμηση,