Δίκτυα Υπολογιστών – Ομάδες Εργαστηρίων

Στην πλατφόρμα courses.cs.ihu.gr μπορείτε να δείτε την κατανομή των φοιτητών σε τμήματα. Λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών δημιουργήθηκαν 6 τμήματα τα οποία ωστόσο θα γίνονται βδομάδα παρά βδομάδα.
Όσοι φοιτητές έχουν ουσιαστικό πρόβλημα με τη συγκεκριμένη κατανομή και θέλουν να αλλάξουν τμήμα (για σοβαρό και μόνο λόγο!) παρακαλούνται να έρθουν αύριο στις 11:00 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ.
Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την επόμενη βδομάδα με τα τμήματα Ε1, Ε2, και Ε3.
Κ.Ράντος