(ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής) – Δηλώσεις Ομάδων Εργαστηρίων – Ψηφιακά Συστήματα – Συστήματα Μικρουπολογιστών

Παρακαλούνται οι φοιτητές του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής που θα παρακολουθήσουν τα Εργαστηριακά Μαθήματα Ψηφιακά Συστήματα – Συστήματα Μικρουπολογιστών να δηλώσουν Ομάδα Παρακολούθησης στην πλατφόρμα https://courses.cs.ihu.gr

Για το Εργαστήριο Ψηφιακά Συστήματα στις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β δηλώνουν ΜΟΝΟ φοιτητές του 3ου Εξαμήνου, οι υπόλοιποι δηλώνουν ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.
Για το Εργαστήριο Συστήματα Μικρουπολογιστών στις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β δηλώνουν ΜΟΝΟ φοιτητές του 5ου Εξαμήνου, οι υπόλοιποι δηλώνουν ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Παρακαλώ να έχετε δηλώσει την ομάδα παρακολούθησης μέχρι και την Παρασκευή 04/Σεπ/2019.

Ο διδάσκων.