Πίνακας εργαστηριακών ομάδων Θεωριών Μάθησης

Στο παρακάτω αρχείο είναι διαθέσιμες οι Εργαστηριακές ομάδες Θεωριών Μάθησης 2018

Τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας στην δήλωση προτίμησης μαθημάτων.
Η παρακολούθηση θα γίνεται αυστηρά στην ώρα που αναφέρεται στον πίνακα.