Δήλωση ομάδων Θεωρίες Διδασκαλίας και Μάθησης (Ε)

Μπορείτε να δηλώσετε αν έχετε βρει ή όχι εργαστηριακή ομάδα σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο μάθημα στην παρακάτω φόρμα.
Εφόσον έχετε βρει ομάδα ο συντονιστής κάθε ομάδας θα αναλάβει να δηλώσει όλα τα μέλη της ομάδας του.

Φόρμα δήλωσης ομάδων

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον διδάσκοντα (kazanidis@teiemt.gr)