Παράταση ημερομηνίας για τις θέσεις πρακτικής άσκηση σπουδαστών στην ΕΥΑΘ ΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση (δείτε προηγούμενη ανακοίνωση) στην κατάθεση αιτήσεων πρακτικής άσκησης. Η νέα προθεσμία είναι 15.03.2018. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από την ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.eyath.gr/

Με εκτίμηση
Τσανανά Ευτυχία

Δ/νση Διοίκησης & Οργάνωσης
Τμήμα Προσωπικού – Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης
2310966659