Μαθήματα Θεωρίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 19/11 και τις ώρες 09:00 π.μ. – 11:00 π.μ. δεν θα γίνει η Θεωρία του μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές. Μετά τις αλλαγές του προγράμματος το μάθημα Θεωρίας είναι κάθε Δευτέρα 09:00π.μ.–11:00π.μ. και Πέμπτη 17:00μ.μ.-19:00μ.μ..