ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σήμερα 16 Μαϊου 2018 γίνονται οι φοιτητικές εκλογές και για αυτό τον λόγο δεν γίνονται μαθήματα.