Προγραμματισμένη αναβολή μαθήματος Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων την 18/05/2018

Tο μάθημα θεωρίας του μαθήματος Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων την Παρασκευή 18/05/2018 αναβάλεται και θα γίνει αναπλήρωση την Τρίτη 22/05/2018 στις 10.00.