Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο – ΟΜΑΔΕΣ Β

Τα τμήματα των ομάδων Β δεν θα χάσουν το εργαστηριακό μάθημα λόγω της ημέρας του Αγίου Πνεύματος.
Καλούνται οι φοιτητές των ομάδων Β να προσέλθουν για αναπλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος αυτή τη Δευτέρα 21/05/2018.
Οι εργαστηριακές ομάδες Α κ Β συνεπώς θα πραγματοποιηθούν μαζί αυτή τη Δευτέρα.