Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Δεύτερη πρόοδος, Τελική εξέταση

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Δεύτερη πρόοδος, Τελική εξέταση

Την Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 στις αίθουσες 207 και 208 στο κτίριο της Βιβλιοθήκης, θα διεξαχθεί η Δεύτερη πρόοδος και η Τελική εξέταση για το εργαστήριο του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών». Οι φοιτητές που έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν στην Τελική Εξέταση καλούνται να προσέλθουν σε όποιο από τα παρακάτω Τμήματα επιθυμούν.

Πέμπτη 08:00-09:00
Πέμπτη 09:00-10:00
Τετάρτη 10:00-11:00
Τετάρτη 11:00-12:00